2019 Yılı Genel Kurul Tutanağı

Sayın Site Sakinleri, 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısının tutanağını ek’te bulabilirsiniz.

2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru

Sayın Site Sakinleri, 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı ilki 27 Ocak 2019 Pazar günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03 Şubat 2019 Pazar günü son toplantı yapılacaktır.

Bilgilerinize arz olunur.

Blok Giriş Alüminyum Kapıları İçin Demirbaş Aidatı Miktarı Ve Arsa Payı Hisseleri

Sayın Site Sakinleri,

Aşağıdaki tablolar alüminyum kapılar için demirbaş aidatı miktarı ve arsa payı hisselerini göstermektedirler.

2018 Yılı 61 Ada Akasya 2 Blokları Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı Madde.12 de alınan ” Blok giriş kapılarının değiştirilmesi için 105.000 TL bütçe onaylanmıştır” kararı gereği ekli tablolarda belirtilen şekilde 1 peşinat ve 2 eşit taksit halinde yapılacaktır.

61 Ada Akasya 2 Blokları Yönetim Kurulu

2018 Yılı Aidatlar Tablosu

Sayın Site Sakinleri, 2018 Yılı Aidatlar Tablosu bilgilerinize sunulur.

2018 Yılı Bütçe Dağılımı Tablosu

Sayın Site Sakinleri, 2018 Yılı Bütçe Dağılımı Tablosu bilgilerinize sunulur.

 

Aidat Son Ödeme Tarihi Değişikliği

Sayın Site Sakinleri, 09-02-2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Alınan Karar: İgdaş ve İski Gibi Yüksek Faturaların Ödemelerinde ve Diğer Kurum Fatura Ödemelerinde Gecikme cezasına düşmemek için her ayın 20.günü olan son ödeme tarihi öne çekilerek her ayın 15. günü olarak düzeltilmiştir.

Bilgilerinize.

2017 YILI DENETİM RAPORU

Sayın Site Sakinleri, Yönetim Kurulunun 01.01.2017 –  31.12.2017 dönemine ait faaliyetleri incelenerek bilgilerinize sunulmuştur.

  • Site karar defterinde; Yönetim Kurulunun 16 adet toplantı yaptığı ve bu toplantılarda;

* Site personel ücretlerinin iyileştirilmesi ,

*Güvenlik hizmet alımı ,

* Personele Ramazanda erzak Yardımı, Bayram ikramiyeleri ile yazlık ve kışlık kıyafet verilmesi,

*Site Ortak alan Sigorta Poliçenin Yenilenmesi gibi rutin işler ile

* Isı merkezi şebeke suyuna bypass

*Asansör Denetim firmasının Tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi İşlerin görüşülerek karara bağlandığı, teklifler toplanarak uygunluğu değerlendirilen firmalara yaptırıldığı, Bazı işlerin ise site personeli tarafından, malzemelerin yönetimce tedarik edilerek yaptırıldığı görülmüştür.

 

*  Blok Dış Cephedeki klimaların kaldırılması ile ilgili davadan, 05.02.2017 tarihindeki Kat Malikleri Kurulu’nun önerisi ve tavsiyesi ile daire sakinleri ile yapılan olumlu görüşmeler sonucu  vazgeçilmiştir.

*  Bloklara Uydu Anten Sistemi kurulması ve 3 ad. Yüksek Blok Yangın kaçış kapılarına güvenlik Kameralarının yerleştirilmesi ile ilgili teklifler alınmış, ancak 2018 yılı bütçesinden uygulanması Kararlaştırılmıştır

*  Temizlik Personeli Erkan Güner 05.09.2017 tarihinde istifa etmiş ve isteği üzerine ihtiyacının Olması nedeniyle Kıdem Tazminatı 12.290,59 TL kendisine ödenmiştir. Daha sonra yeniden işe başlatılmıştır

*   Asansör Denetim Firması AND Denetim tarafından yapılan kontrollerde Yeni Yönetmeliğe göre 16 madde eksik tespit edilmiş olup, Bu işlerin 6 maddesi Otis Asansör firmasına 25.300,-TL +KDV bedel ile 6 taksitte, Makine dairesi kapıları Akarsu Teknik Yapı firmasına gider makbuzu ile 3.550,- TL bedele, Diğer eksikler ise, gerekli malzemeler Otem Elektrik’ten 4.327,82 TL + KDV ile satın alınarak Site personeline yaptırılmıştır.

  • Ödemelerin bankalar kanalıyla yapıldığı, harcama ve gelirlere ait fatura, fiş, ödeme talimatları ve makbuzların dosyalandığı görülmüştür.
  • 2017 yılı Gelirleri 1.459.211,33 TL, Giderleri 1.481.340,64 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelirler; daire aidat, doğalgaz ve su bedelleri, gecikme bedelleri, aylık okuma bedelleri ( Enersis), Dış Cephe Tamir ve Tadilat Boya İşleri Bedelleri, Fon gelirleri, Reklam, Broşür dağıtım gelirleri, Kıdem Tazminatı Vadeli Hesap faizi, Sigorta Firması Hasar Onarım Bedeli ile Dairelerce fazla yatırılandan ve İcradaki alacak ile Faiz’inden ibarettir.

İcradaki 9.Blok 2 Nolu daireden alacağımız olan 32.274,25 TL faizi ile birlikte 46.000,- TL olarak yeni Daire malikinden 4 taksitte tahsil edilmiştir.

Hesap dönemi başında 175.158,26 TL(Kıdem tazminatı fonu dâhildir ) kasa ve banka mevcudu bulunmakta iken.

                Bu defa 31.12.2017 tarihi itibariyle;

Garanti Bankası Ata şehir Şubesinde                       27.069,39 TL

İş Bankası Mozaik Çarşı Şubesinde                            5.021,21 TL

İş Bankası Mozaik Çarşı Fon Hesabında                  28.604,10 TL

İş Bankası Ata şehir Şubesinde                                             1,00 TL

Ziraat Bankası Ata şehir Şubesinde                             5.061,65 TL olmak üzere

 

Toplam 65.757,35 mevcut olduğu banka ekstrelerinden görülmüştür.

Kasamızda 208,78 TL vardır.   Ayrıca Ziraat Bankası Ata şehir Şb. Vadeli hesaptaki Kıdem Tazminat Fonu 87.062,82 TL dir.

                   31.12.2017 tarihi itibariyle mevcudumuz 153.028,95 TL dir.

 

Dairelerden tahsil edilemeyen aidat  – doğalgaz – sıcak ve soğuk su bedeli vs. 8.187,32 TL dir

Genel Kurulda Site İşletme Projemiz tutarı 700.000,- TL olarak kararlaştırılmış iken;

Reel harcamalar tutarı 750.000,- TL olmuş ve bütçe 50.000,- TL aşılmıştır.

İcradaki 46.000,- TL alacağımızın tahsili ile bütçe denkleştirilmiştir.

Bütçe aşımı;

1- Bütçede bahçe su kullanım bedelinin öngörülmemesi ( Kuyu suyunun yetersizliği

nedeniyle )

2- İşçi ücretlerindeki asgari ücret artışının personel ücretlerine yansıtılmasının Bütçede değerlendirilmemesi

3- Asansör Denetim Firmasınca belirlenen eksiklerin acilen tamamlanması gereği gibi nedenlerden kaynaklanmıştır.

 

Tarafımızca Yeni İşletme Projesinde asgari ücret artışının, bahçe suyu kullanım bedelinin dikkate alınması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerine ve görevli personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

DENETİM KURULU

 

Semra GÜR                                               Adil AKSAN

İmza                                                             İmza

 

2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

ATAŞEHİR 61 ADA AKASYA 2 BLOKLARI  KAT MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL, İLK TOPLANTI TARİHİ 28 OCAK 2018 PAZAR GÜNÜ, ÇOĞUNLUK SAĞLANMADIĞI TAKDİRDE; SON TOPLANTI TARİHİ 04 ŞUBAT 2018 PAZAR GÜNÜ, ÇOĞUNLUK ARANMAKSIZIN AŞAĞIDAKİ GÜNDEM MADDELERİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE TOPLANILACAKTIR.

YER: AKASYA 2/ 11. BLOK TOPLANTI SALONU

SAAT: 10.30

 

1) AÇILIŞ VE SAYGI DURUŞU

2) DİVAN BAŞKANI VE YAZMANIN SEÇİLMESİ İÇİN OYLAMA YAPILMASI.

3) BAŞKANLIK DİVANINA TUTANAK İMZA YETKİSİNİN VERİLMESİ İÇİN OYLAMA YAPILMASI.

4) 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI.

5) 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 DÖNEMİ DENETÇİ RAPORUNUN OKUNMASI.

6) 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 DÖNEMİ YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İBRASI.

7) YENİ YÖNETİM ve DENETİM KURULLARI İLE YEDEKLERİNİN SEÇİMİ.

8) 2018 YILI İŞLETME PROJESİNİN ONAYLANMASI

9) BÜTÇEDE FASILLAR ARASINDA GEÇİŞ İÇİN YÖNETİME YETKİ VERİLMESİ.

10) BLOK GİRİŞİ VE ÇIKIŞLARI TOPLAM 25 ADET ALÜMİNYUM KAPILARIN DEĞİŞİM İŞLERİ İÇİN,

YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİ.

11) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKLARININ BELİRLENMESİ

12)  DİLEKLER VE TEMENNİLER

KAPANIŞ.

 

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ – YAZIYI İNDİR

Ataşehir Bld. Emlak vergisi itiraz Dilekçesine verilen cevap

Değerli komşularımız, Ataşehir Belediyesi Emlak Vergisi için verdiğimiz itiraz Dilekçesine karşılık gelen cevap aşağıdaki gibidir.

2018 yılı itibarı ile 4 yıllık arsa rayiç bedelleri hakkında

Değerli komşularımız,

Arsa rayiç bedeli ile ilgili muhtar Leyla Yeşim Saylan’ın tüm gönderdikleri ( hesaplama örnekleri dahil) belgeleri aşağıda bulabilirsiniz.

Saygılarımızla.