Blok Giriş Alüminyum Kapıları İçin Demirbaş Aidatı Miktarı Ve Arsa Payı Hisseleri

Sayın Site Sakinleri,

Aşağıdaki tablolar alüminyum kapılar için demirbaş aidatı miktarı ve arsa payı hisselerini göstermektedirler.

2018 Yılı 61 Ada Akasya 2 Blokları Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı Madde.12 de alınan ” Blok giriş kapılarının değiştirilmesi için 105.000 TL bütçe onaylanmıştır” kararı gereği ekli tablolarda belirtilen şekilde 1 peşinat ve 2 eşit taksit halinde yapılacaktır.

61 Ada Akasya 2 Blokları Yönetim Kurulu