Girdi yapan ugur

2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru

Sayın Site Sakinleri, 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı ilki 27 Ocak 2019 Pazar günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03 Şubat 2019 Pazar günü son toplantı yapılacaktır. Bilgilerinize arz olunur.

Blok Giriş Alüminyum Kapıları İçin Demirbaş Aidatı Miktarı Ve Arsa Payı Hisseleri

Sayın Site Sakinleri, Aşağıdaki tablolar alüminyum kapılar için demirbaş aidatı miktarı ve arsa payı hisselerini göstermektedirler. 2018 Yılı 61 Ada Akasya 2 Blokları Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı Madde.12 de alınan ” Blok giriş kapılarının değiştirilmesi için 105.000 TL bütçe onaylanmıştır” kararı gereği ekli tablolarda belirtilen şekilde 1 peşinat ve 2 eşit taksit halinde […]

Aidat Son Ödeme Tarihi Değişikliği

Sayın Site Sakinleri, 09-02-2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Alınan Karar: İgdaş ve İski Gibi Yüksek Faturaların Ödemelerinde ve Diğer Kurum Fatura Ödemelerinde Gecikme cezasına düşmemek için her ayın 20.günü olan son ödeme tarihi öne çekilerek her ayın 15. günü olarak düzeltilmiştir. Bilgilerinize.

2017 YILI DENETİM RAPORU

Sayın Site Sakinleri, Yönetim Kurulunun 01.01.2017 –  31.12.2017 dönemine ait faaliyetleri incelenerek bilgilerinize sunulmuştur. Site karar defterinde; Yönetim Kurulunun 16 adet toplantı yaptığı ve bu toplantılarda; * Site personel ücretlerinin iyileştirilmesi , *Güvenlik hizmet alımı , * Personele Ramazanda erzak Yardımı, Bayram ikramiyeleri ile yazlık ve kışlık kıyafet verilmesi, *Site Ortak alan Sigorta Poliçenin Yenilenmesi […]

2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

ATAŞEHİR 61 ADA AKASYA 2 BLOKLARI  KAT MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞAN GENEL KURUL, İLK TOPLANTI TARİHİ 28 OCAK 2018 PAZAR GÜNÜ, ÇOĞUNLUK SAĞLANMADIĞI TAKDİRDE; SON TOPLANTI TARİHİ 04 ŞUBAT 2018 PAZAR GÜNÜ, ÇOĞUNLUK ARANMAKSIZIN AŞAĞIDAKİ GÜNDEM MADDELERİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE TOPLANILACAKTIR. YER: AKASYA 2/ 11. BLOK TOPLANTI SALONU SAAT: 10.30   1) AÇILIŞ […]