2019 Yılı Genel Kurul Tutanağı

Sayın Site Sakinleri, 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısının tutanağını ek’te bulabilirsiniz.