2017 YILI DENETİM RAPORU

Sayın Site Sakinleri, Yönetim Kurulunun 01.01.2017 –  31.12.2017 dönemine ait faaliyetleri incelenerek bilgilerinize sunulmuştur.

  • Site karar defterinde; Yönetim Kurulunun 16 adet toplantı yaptığı ve bu toplantılarda;

* Site personel ücretlerinin iyileştirilmesi ,

*Güvenlik hizmet alımı ,

* Personele Ramazanda erzak Yardımı, Bayram ikramiyeleri ile yazlık ve kışlık kıyafet verilmesi,

*Site Ortak alan Sigorta Poliçenin Yenilenmesi gibi rutin işler ile

* Isı merkezi şebeke suyuna bypass

*Asansör Denetim firmasının Tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi İşlerin görüşülerek karara bağlandığı, teklifler toplanarak uygunluğu değerlendirilen firmalara yaptırıldığı, Bazı işlerin ise site personeli tarafından, malzemelerin yönetimce tedarik edilerek yaptırıldığı görülmüştür.

 

*  Blok Dış Cephedeki klimaların kaldırılması ile ilgili davadan, 05.02.2017 tarihindeki Kat Malikleri Kurulu’nun önerisi ve tavsiyesi ile daire sakinleri ile yapılan olumlu görüşmeler sonucu  vazgeçilmiştir.

*  Bloklara Uydu Anten Sistemi kurulması ve 3 ad. Yüksek Blok Yangın kaçış kapılarına güvenlik Kameralarının yerleştirilmesi ile ilgili teklifler alınmış, ancak 2018 yılı bütçesinden uygulanması Kararlaştırılmıştır

*  Temizlik Personeli Erkan Güner 05.09.2017 tarihinde istifa etmiş ve isteği üzerine ihtiyacının Olması nedeniyle Kıdem Tazminatı 12.290,59 TL kendisine ödenmiştir. Daha sonra yeniden işe başlatılmıştır

*   Asansör Denetim Firması AND Denetim tarafından yapılan kontrollerde Yeni Yönetmeliğe göre 16 madde eksik tespit edilmiş olup, Bu işlerin 6 maddesi Otis Asansör firmasına 25.300,-TL +KDV bedel ile 6 taksitte, Makine dairesi kapıları Akarsu Teknik Yapı firmasına gider makbuzu ile 3.550,- TL bedele, Diğer eksikler ise, gerekli malzemeler Otem Elektrik’ten 4.327,82 TL + KDV ile satın alınarak Site personeline yaptırılmıştır.

  • Ödemelerin bankalar kanalıyla yapıldığı, harcama ve gelirlere ait fatura, fiş, ödeme talimatları ve makbuzların dosyalandığı görülmüştür.
  • 2017 yılı Gelirleri 1.459.211,33 TL, Giderleri 1.481.340,64 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelirler; daire aidat, doğalgaz ve su bedelleri, gecikme bedelleri, aylık okuma bedelleri ( Enersis), Dış Cephe Tamir ve Tadilat Boya İşleri Bedelleri, Fon gelirleri, Reklam, Broşür dağıtım gelirleri, Kıdem Tazminatı Vadeli Hesap faizi, Sigorta Firması Hasar Onarım Bedeli ile Dairelerce fazla yatırılandan ve İcradaki alacak ile Faiz’inden ibarettir.

İcradaki 9.Blok 2 Nolu daireden alacağımız olan 32.274,25 TL faizi ile birlikte 46.000,- TL olarak yeni Daire malikinden 4 taksitte tahsil edilmiştir.

Hesap dönemi başında 175.158,26 TL(Kıdem tazminatı fonu dâhildir ) kasa ve banka mevcudu bulunmakta iken.

                Bu defa 31.12.2017 tarihi itibariyle;

Garanti Bankası Ata şehir Şubesinde                       27.069,39 TL

İş Bankası Mozaik Çarşı Şubesinde                            5.021,21 TL

İş Bankası Mozaik Çarşı Fon Hesabında                  28.604,10 TL

İş Bankası Ata şehir Şubesinde                                             1,00 TL

Ziraat Bankası Ata şehir Şubesinde                             5.061,65 TL olmak üzere

 

Toplam 65.757,35 mevcut olduğu banka ekstrelerinden görülmüştür.

Kasamızda 208,78 TL vardır.   Ayrıca Ziraat Bankası Ata şehir Şb. Vadeli hesaptaki Kıdem Tazminat Fonu 87.062,82 TL dir.

                   31.12.2017 tarihi itibariyle mevcudumuz 153.028,95 TL dir.

 

Dairelerden tahsil edilemeyen aidat  – doğalgaz – sıcak ve soğuk su bedeli vs. 8.187,32 TL dir

Genel Kurulda Site İşletme Projemiz tutarı 700.000,- TL olarak kararlaştırılmış iken;

Reel harcamalar tutarı 750.000,- TL olmuş ve bütçe 50.000,- TL aşılmıştır.

İcradaki 46.000,- TL alacağımızın tahsili ile bütçe denkleştirilmiştir.

Bütçe aşımı;

1- Bütçede bahçe su kullanım bedelinin öngörülmemesi ( Kuyu suyunun yetersizliği

nedeniyle )

2- İşçi ücretlerindeki asgari ücret artışının personel ücretlerine yansıtılmasının Bütçede değerlendirilmemesi

3- Asansör Denetim Firmasınca belirlenen eksiklerin acilen tamamlanması gereği gibi nedenlerden kaynaklanmıştır.

 

Tarafımızca Yeni İşletme Projesinde asgari ücret artışının, bahçe suyu kullanım bedelinin dikkate alınması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerine ve görevli personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

DENETİM KURULU

 

Semra GÜR                                               Adil AKSAN

İmza                                                             İmza